Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kuščer, D.
Zagorski terciar
1967. Geologija 10, 5-85

Mikuž, V.
Popravek vrstnega imena terciarnega sesalca iz Motnika v Sloveniji
2005. Geologija 48/1, 19-21

Pleničar, M., Nosan, A.
Paleogeografija panonskega obrobja v Sloveniji
1958. Geologija 4, 94-110

Pierau, H.
Stratigrafija in tektonika mlajšihterciarnih plasti v severovzhodnem delu Krške kotline
1958. Geologija 4, 111-148

Rijavec, L.
Razvoj terciarnih sedimentov med Rudnico in Bočem
1965. Geologija 8, 112-118

Jelen, B.
Poizkus iskanja organskih parametrov terciarnih sedimentnih kamenin v vzhodni Slovenji
1987. Geologija 28/29, 183-197

Pavlovec, R.
Starost terciarnega fliša v Sloveniji
1961. Geologija 7, 257-260

Kuščer, D.
Nova opazovanja o savski fazi
1955. Geologija 3, 260-264

Žlebnik, L.
Terciarni vodonosniki v Slovenskih goricah in na Goričkem
1978. Geologija 21/2, 311-324

Jelen, B., Márton, E., Fodor, L., Báldi, M., Čar, J., Rifelj, H., Skaberne, D., Vrabec, M.
Paleomagnetska, tektonska in stratigrafska korelacija terciarja vzdolž periadriatske cone v Sloveniji in srednjemadžarske tektonske cone (Predhodno obvestilo)
1997. Geologija 40, 325-331