Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Brenčič, M., Prestor, J., Kompare, B., Matoz, H., Kranjc, S.
Integrirani pristop k določanju vodovarstvenih območij
2009. Geologija 52/2, 175-182

Žlebnik, L., Drobne, F.
Pliocenski vodonosniki - pomemben vir neoporečne pitne vode za ptujsko - ormoško regijo
1998. Geologija 41, 339-354