Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Debeljak, I., Buser, S.
Litiotidne školjke v Sloveniji in njihov način življenja
1997. Geologija 40, 11-64

Pleničar, M., Jurkovšek, B.
Rudisti iz cenomanijskih bioherm Hrušice in Nanosa
1999. Geologija 42, 69-116

Dozet, S.
Spodnjejursko dolomitno - apnenčevo zaporedje s premogom v Kočevskem Rogu in primerjava s sosednjimi območji
1998. Geologija 41, 71-101

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Dozet, S., Šribar, L.
Spodnjekredna plitvomorska sedimentacija, favna in flora na Dinarski karbonatni platformi med Logatcem, Krko in Kolpo (južnovzhodna Slovenija)
1997. Geologija 40, 153-185

Cavin, L., Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T.
Stratigrafsko zaporedje zgornjekrednih ribjih združb Krasa (Slovenia)
2000. Geologija 43/2, 165-195

Dozet, S., Strohmenger, C.
Podbukovška formacija, osrednja Slovenija
2000. Geologija 43/2, 197-212

Dozet, S., Strohmenger, C.
Late Malm carbonate breccias at Korinj and their significance for eustacy and tectonics (Central Slovenia)
1994/95. Geologija 37/38, 215-223