Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Gosar, M.
Preisinger, D., Rudniki-Opuščeni rudniki v Sloveniji
2010. Geologija 53/1, 103-104

Ogorelec, B.
Jurkovšek, B., Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1:25 000
2008. Geologija 51/1, 127-128

Ogorelec, B.
Vidrih, R., Potresna dejavnost zgornjega Posočja
2008. Geologija 51/1, 128-129

Jurkovšek, B.
Mario PLENIČAR, Bojan OGORELEC & Matevž NOVAK (uredniki), 2009: Geologija Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 612 str.
2011. Geologija 54/1, 139-140

Brenčič, M.
Ronald T. MERRILL, 2010: Our Magnetic Earth – The Science of Geomagnetism. The University of Chichago Press, Chicago, London, 261 str.
2011. Geologija 54/1, 140-141

Brenčič, M.
Seth STEIN, 2010: Disaster deferred – how new science is changing our view of earthquake hazards in the Midwest. Columbia University Press, New York: 282 p.
2011. Geologija 54/1, 142

Brenčič, M.
Jan ZALASIEWICZ, 2010: The Planet in a Pebble – A Journey into Earth's Deep History. Oxford University Press, Oxford, New York, 234 str.
2011. Geologija 54/1, 143

Placer, L.
Premru U., Tektonika in tektogeneza Slovenije
2006. Geologija 49/1, 173-174

Ribičič, M.
Komac M., Napoved verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in drugih prostorskih podatkov
2006. Geologija 49/1, 174

Pirc, S.
Dervarič et al., Rudniki in premogovniki v Sloveniji
2006. Geologija 49/1, 175

Skaberne, D.
Tišljar J., Sedimentologija klastičnih i silicijskih taloženja
2006. Geologija 49/1, 176

Pezdič, J.
Barić G., Naftna geologija
2006. Geologija 49/1, 177

Kralj, P.
Ungarn: Bergland um Budapest, Balaton-Oberland, Südbakony von László Trunkó (Hrsg.) unter Mitarbeit von Pál Müller, Tamás Budai, Gábor Csillag und László Koloszár
2000. Geologija 43/2, 301

Pavlovec, R.
South China Karst, I.
1998. Geologija 41, 477-478