Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pavlič, U., Souvent, P.
Analiza nihanja gladine podzemne vode na območju plitvih aluvialnih vodonosnikov Pomurja v SV Sloveniji
2021. Geologija 64/1, 107-129

Rman, N., Lapanje, A., Rajver, D.
Analiza uporabe termalne vode v severovzhodni Sloveniji
2012. Geologija 55/2, 225-242

Šlebinger, C.
O sulfidih v pomurskih slatinah ter njihovem pomenu za nastanek slatin
1955. Geologija 3, 226-230