Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Rman, N.
Geološka delavnica za osnovne šole
2010. Geologija 53/1, 93-96

Komac, M.
Mehka logika in njena uporaba v geologiji
2000. Geologija 43/1, 145-156

Zupančič, P., Cecić, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak, M., Živčić, M.
12. aprila 1998 v Krnskem pogorju (Zgornje Posočje, Slovenija) in njegove seizmotektonske značilnosti
2001. Geologija 44/1, 169-192

Brajković, R., Bedjanič, M., Malenšek Andolšek, N., Rman, N., Novak, M., Šušmelj, K., Žvab Rožič, P.
Sistematičen pregled geoloških učnih ciljev in učbeniških vsebin v osnovnih šolah in v splošnih gimnazijah
2018. Geologija 61/2, 239-252

Popit, A., Vaupotič, J.
Vpliv geološke podlage na povišanje koncentracije radona v slovenskih šolah in vrtcih
2002. Geologija 45/2, 499-504