Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kralj, P.
Pliocenski klastični sedimenti zahodnega dela Goričkega
2001. Geologija 44/1, 73-79