Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pleničar, M.
Tektonski okni pri Knežaku
1959. Geologija 5, 5-10

Mikuž, V.
Lophoranina marestian iz srednjeeocenskih flišnih plasti pri Gračišću v Istri
2004. Geologija 47/1, 23-27

Dolenec, T., Pavšič, J., Lojen, S.
Paleocensko-eocenska meja v flišu Goriških Brd (zahodna Slovenija): variabilnost izotopske sestave kisika in ogljika
2000. Geologija 43/1, 37-42

Pavlovec, R.
Spodnje ocenski numuliti iz Trnovega pri Ilirski Bistrici
2006. Geologija 49/1, 45-52

Mikuž, V.
Loforanine iz eocenskih plasti osrednje Istre
2010. Geologija 53/1, 47-54

Mikuž, V.
Novi najdbi polža rodu Velates iz eocenskega fliša Goriških brd in Gračišća v Istri
2006. Geologija 49/1, 53-60

Jež, J.
Vzroki in mehanizem zemeljskega plazenja na Rebrnicah v Vipavski dolini
2007. Geologija 50/1, 55-64

Bachmayer, F., Nosan, A.
Pomebno nahajališče rakovic v Gračišču pri Kubedu (Severna Istra)
1959. Geologija 5, 80-85

Pejović, D.
Pironaea buseri n. sp. from olistostromal breccia of Paleocene flysch by Anhovo
1996. Geologija 39, 91-95

Mikuž, V.
Nova najdba rakovice Harpactoxanthopsis quadrilobata (Desmarest) v eocenskem flišu pri Gračišću blizu Pazina v Istri (Hrvaška)
2002. Geologija 45/1, 97-102

Zorn, M., Mikoš, M.
Umikanje skalnih pobočij na erozijskih žariščih v slovenski Istri
2008. Geologija 51/1, 107-118

Tunis, G., Pirini Radrizzani, C.
Flišoidni sedimenti iz Goriških Brd med Sočo in Idrijo - faciesi in paleoekološke razmere
1988. Geologija 30, 123-148

Ribičič, M., Kočevar, M.
Mehanizmi plazenja nad Kosečem v občini Kobarid in s tem povezani sanacijski ukrepi
2003. Geologija 46/1, 159-166

Mikuž, V.
Serpulidni črv Rotularia spirulaea iz eocenskih plasti pri Gračišću v Istri, Hrvaška
2008. Geologija 51/2, 161-168

Placer, L., Košir, A., Popit, T., Šmuc, A., Juvan, G.
Buzetski narivni prelom v Istri in inverzne karbonatne megaplasti v eocenskem flišu v dolini Dragonje
2004. Geologija 47/2, 193-198

Pleničar, M.
Nahajališče kredne favne jugozahodno od Jelšan pri Ilirski Bistrici
1955. Geologija 3, 204-208

Zorn, M., Mikoš, M.
Erozija tal v slovenski Istri
2009. Geologija 52/2, 221-232

Pavlovec, R.
Numulitine iz fliša v okolici Ilirske Bistrice
2003. Geologija 46/2, 231-244

Pavlovec, R.
O presedimentaciji makroforaminifer v flišu
1961. Geologija 7, 247-255

Pavlovec, R.
Starost terciarnega fliša v Sloveniji
1961. Geologija 7, 257-260

Grad, K.
O starosti fliša pri Kališah
1961. Geologija 7, 261-264

Pavlovec, R.
Fliš v Postojni
1981. Geologija 24/2, 285-301

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476

Ribičič, M., Kočevar, M.
Končna sanacija plazu Slano Blato nad Lokavcem pri Ajdovščini
2002. Geologija 45/2, 525-530