Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pleničar, M.
Stratigrafski razvoj krednih plasti na južnem Primorskem in Notranjskem
1960. Geologija 6, 22-145

Kiauta, B.
Croatocordulia platyptera (Charpentier, 1843) gen. nov. iz spodnjega miocena Radoboja na Hrvatskem (Odonata, Anisoptera, Corduliidae, Corduliinae )
1969. Geologija 12, 85-90

Turnšek, D.
Velike Tintinine v titonskih in valangijskih skladih severozahodne Dolenjske
1965. Geologija 8, 102-111

Pierau, H.
Stratigrafija in tektonika mlajšihterciarnih plasti v severovzhodnem delu Krške kotline
1958. Geologija 4, 111-148

Pleničar, M.
Poročilo o globokomorskem razvoju krednih plasti pri Kostanjevici
1958. Geologija 4, 152-156

Ramovš, A.
Razvoj mlajših paleozojskih skladov v vitanjskem nizu
1960. Geologija 6, 170-234

Hamrla, M.
O pogojih nastanka premogišč na krasu
1959. Geologija 5, 180-264

Pleničar, M.
Nahajališče kredne favne jugozahodno od Jelšan pri Ilirski Bistrici
1955. Geologija 3, 204-208

Pavlovec, R.
Cardium dalmatinum Dainelli in Cardium gratum Defrance iz dalmatinskega eocena
1958. Geologija 4, 221-228

Kuščer, D.
Nova opazovanja o savski fazi
1955. Geologija 3, 260-264