Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Hribernik, K., Prestor, J.
Atributni podatkovni model nacionalne baze hidrogeoloških podatkov za opredelitev teles podzemne vode Republike Slovenije
2004. Geologija 47/1, 55-61

Janža, M.
Modeliranje heterogenosti vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo Markovih verig in geostatistike
2009. Geologija 52/2, 233-240

Pogačnik, Ž.
Korelacija parametrov, vhodnih in izhodnih podatkov pri laboratorijskem procesu žganja cementnega klinkerja
2002. Geologija 45/2, 493-498