Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B.
Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/3, 1-136

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Holoturijski skleriti iz karnijskih plasti okolice Mežice
2009. Geologija 52/1, 5-10

Jamnik, A., Ramovš, A.
Holoturijski skleriti in konodonti v zgornjekarnijskih (tuvalskih) in norijskih apnencih osrednjih Kamniških Alp
1992. Geologija 35, 7-63

Krivic, K., Premru, U.
Konodonti iz srednjetriadnih plasti pri Gornjem Mokronogu
1976. Geologija 19, 9-27

Buser, S., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Triasni konodonti Slovenskega bazena
2007. Geologija 50/1, 19-28

Kolar Jurkovšek, T.
Mikrofavna srednjega in zgornjega triasa Slovenije in njen biostratigrafski pomen
1990. Geologija 33, 21-170

Zorc, A.
Rudarsko geološka karakteristika rudnika Mežica
1955. Geologija 3, 24-80

Demšar, M., Dozet, S.
Anizijske in ladinijske plasti v profilu nad Središko grapo pod Križno Goro, osrednja Slovenija
2003. Geologija 46/1, 41-48

Ramovš, A.
Zgornjekarnijski in spodnjenoriški konodonti v okolici Mirne na Dolenjskem
1978. Geologija 21/1, 47-60

Novak, M.
Zgornjetriasne in spodnjejurske plasti na območju Podutika pri Ljubljani
2003. Geologija 46/1, 65-74

de Capoa, P., Radoičić, R.
Calcareous Nannofossils in Middle Triassic (Anisian) - A preliminary note -
1991. Geologija 34, 77-79

Dozet, S., Kanduč, T., Markič, M.
Prispevek k petrologiji temno sivih do črnih plasti v zgornjepermskih in triasnih karbonatnih kamninah na območju med Ljubljano in Blokami
2012. Geologija 55/1, 77-92

Hamrla, M.
Geologija Rudnice s posebnim ozirom na rudne pojave
1955. Geologija 3, 81-109

Sotelšek, T., Gračanin, N., Rifl, M., Gale, L.
Fosilni mnogoščetinci spodnjekarnijskega apnenca pri Lesnem Brdu
2018. Geologija 61/1, 85-99

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Ramovš, A.
O stratigrafskih in tektonskih razmerah v borovniški dolini in njeni okolici
1953. Geologija 1, 90-110

Grad, K.
Psevdozilijski skladi med Celjem in Vranskim
1969. Geologija 12, 91-105

Germovšek, C.
O geoloških razmerah na prehodu Posavskih gub v Dolenjski kras med Stično in Šentrupertom
1955. Geologija 3, 116-135

Petek, T.
Skitske in anizijske plasti v kamnolomu pri Hrastenicah in pomembne najdbe zgornjeanizijskih fosilov
1997. Geologija 40, 119-151

Goričan, Š.
Srednjetriasni radiolariji Slovenije (Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 133-197

Germovšek, C.
Kremenov keratofir pri Veliki Pirešici
1953. Geologija 1, 135-168

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Čar, J.
Olistostrome v idrijskem srednjetriadnem tektonskem jarku
1975. Geologija 18, 157-183

Flügel, E., Ramovš, A., Bucur, I. I.
Middle Triassic (Anisian) Limestones from Bled, Northwestern Slovenia : Microfacies and Microfossils
1994. Geologija 36, 157-181

Ramovš, A.
Stratigrafski in tektonski problemi triasa v Sloveniji
1970. Geologija 13, 159-173

Mlakar, I.
O starosti spodnjega dela psevdoziljskih skladov na Cerkljanskem
1980. Geologija 23/2, 173-176

Berce, B.
Kremenov porfirit v ožji okolici rudnika Sv. Ana nad Tržičem
1954. Geologija 2, 179-190

Dozet, S., Ogorelec, B.
Mlajše paleozojske, mezozojske in terciarne oolitne in onkolitne plasti v Sloveniji – Pregled
2012. Geologija 55/2, 181-208

Duhovnik, J.
Prispevek h karakteristiki magmatskih kamenin Črne gore, njihova starost in razmerje do triadnih magmatskih kamenin v Sloveniji
1953. Geologija 1, 182-224

Mlakar, I.
O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše
2003. Geologija 46/2, 185-224

Ogorelec, B., Premru, U.
Sedimentne oblike triadnih karbonatnih kamenin v osrednjih Posavskih gubah
1975. Geologija 18, 185-196

Grad, K., Ogorelec, B.
Zgornjepermske, skitske in anizične kamenine na žirovskem ozemlju
1980. Geologija 23/2, 189-220

Grafenauer, S., Duhovnik, J., Strmole, D.
Triadne magmatske kamnine vzhodne Slovenije
1983. Geologija 26, 189-241

Gregorič, V.
Nastanek tal na triadnih dolomitih
1969. Geologija 12, 201-230

Žlebnik, L.
Triadni cephalopodi izpod Pece
1955. Geologija 3, 216-219

Kolar Jurkovšek, T.
New ostracod and conodont species from the Triassic strata of Slovenia (NW Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 219-224

Jelaska, V., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B., Gušić, I.
Triasne plasti v podlagi Jadransko-dinarske karbonatne platforme na planini Svilaja (Hrvaška)
2003. Geologija 46/2, 225-230

Faninger, E.
Plagioklazi v triadnih predorninah na Slovenskem
1971. Geologija 14, 227-233

Dozet, S.
Triadne plasti na listu Delnice
1977. Geologija 20, 231-246

Radovanović, Z., Popović, D., Jovanović, R., Jovanović, D.
Graniti Straže i njihova sedimentna povlata (JZ Srbija)
1997. Geologija 40, 241-245

Kralj, P., Celarc, B.
Plitve intruzivne vulkanske kamnine na Raduhi, Savinjsko-Kamniške Alpe
2002. Geologija 45/1, 247-253

Berce, B.
Hematitna mineralizacija v Hrastnem
1954. Geologija 2, 254-260

Zeeh, S., Kuhlemann, J., Bechstädt, T.
Nov pogled na klasična svinčevo - cinkova rudišča v Vzhodnih Alpah (Avstrija / Slovenija) : nastanek MVT rudišč zaradi gravitacijskega toka rudonosnih raztopin na območju Alp
1998. Geologija 41, 257-273

Germovšek, C.
Obvestilo o preiskavah prodornin v Slovenij
1954. Geologija 2, 261-268

Premru, U.
Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub
1974. Geologija 17, 261-297

Čar, J.
Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe
1990. Geologija 31/32, 267-284

Iskra, M.
Geološka zgradba Savskih jam
1965. Geologija 8, 279-298

Kolar, T.
Konodonti v škofjeloškem apnencu na Šmarjetni gori
1979. Geologija 22/2, 309-325

Krošl Kuščer, N.
Geološka prospekcija ozemlja občine Šentjur pri Celju
1975. Geologija 18, 372-372

Herak, M.
Novija istraživanja trijasa u Hrvatskoj
1973. Geologija 16, 375-378

Ramovš, A.
Biostratigrafske značilnosti triasa v Sloveniji
1973. Geologija 16, 379-388

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476

Iskra, M.
Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub
1974. Geologija 17, 552-553