Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Križnar, M., Preisinger, D.
Novo najdišče pleistocenske sesalske favne v kamnolomu pri Črnem Kalu (Primorska, Slovenija) ter problematika zaščite in ohranjanja najdišč v kamnolomih
2017. Geologija 60/1, 87-97

Modrej, D., Fajmut Štrucl, S., Hartmann, G.
Rezultati raziskave o geointerpretaciji v okviru projekta Danube GeoTour
2018. Geologija 61/1, 101-110

Hlad, B.
Varstvo geoloških naravnih vrednot v Sloveniji
2002. Geologija 45/2, 379-386