Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B.
Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije
2011. Geologija 54/3, 1-136

Demšar, M., Dozet, S.
Nekaj razvojev zgornjepermskih plasti zahodno od Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 189-200