Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Berce, B.
Geologija živosrebrnega rudišča Idrija
1958. Geologija 4, 5-62

Jelenc, D.
O raziskovanju mineralnih surovin v LR Slovenij
1953. Geologija 1, 11-36

Teršič, T.
SEM/EDS analiza tal in prežganih koščkov keramike iz nekdanjih žgalnic živosrebrove rude na Idrijskem
2011. Geologija 54/1, 31-40

Drovenik, M., Mlakar, I.
Geološka struktura in mineralizacija v idrijskem rudišču
1972. Geologija 15, 47-59

Mlakar, I., Drovenik, M.
Strukturne in genetske posebnosti idrijskega rudišča
1971. Geologija 14, 67-126

Teršič, T., Šajn, R., Gosar, M.
Vpliv rudnika in topilnice živega srebra Sv. Ana - Podljubelj na porazdelitev kemičnih prvin v tleh
2005. Geologija 48/1, 73-81

Teršič, T., Gosar, M.
Preliminarni rezultati geokemične raziskave živega srebra na območju nekdanje žgalnice rude Pšenk (Idrijsko, Slovenija)
2009. Geologija 52/1, 79-86

Mlakar, I.
Primerjava spodnje in zgornje zgradbe Idrijskega rudišča
1967. Geologija 10, 87-126

Gosar, M., Čar, J.
Vpliv žgalnic živosrebrove rude iz 16. in 17. stoletja na razširjenost živega srebra v okolici Idrije
2006. Geologija 49/1, 91-101

Žibret, G., Gosar, M.
Koliko živega srebra je akumulirano v poplavnih sedimentih reke Idrijce?
2005. Geologija 48/1, 97-105

Kotnik, J., Covelli, S., Piani, R., Gibičar, D., Logar, M., Horvat, M., Brambati, A.
Vloga reke Soče pri vnosu živosrebrovih spojin v Tržaški zaliv
2006. Geologija 49/1, 113-121

Gosar, M., Šajn, R.
Živo srebro v tleh in podstrešnem prahu v Idriji in okolici kot posledica orudenja in rudarjenja
2001. Geologija 44/1, 137-159

Mlakar, I.
Geološke razmere idrijskega rudišča in okolice
1959. Geologija 5, 164-179

Berce, B.
Vzorčevanje živosrebrnih rud
1955. Geologija 3, 240-259

Gosar, M.
Živo srebro v tleh in rastlinah na poplavnih ravnicah Idrijce
2004. Geologija 47/2, 259-271

Terzić, S.
Talij in živo srebro v mineralih mežiškega rudnika
1972. Geologija 15, 361-369

Gosar, M., Šajn, R., Biester, H.
Zvrsti živega srebra v tleh in podstrešnem prahu na Idrijskem
2002. Geologija 45/2, 373-378

Drovenik, M., Dolenec, T., Režun, B., Pezdič, J.
O živosrebrovi rudi iz rudnega telesa Grübler v Idriji
1990. Geologija 33, 397-446

Hess, A.
Vorläufige Mitteilung über Schwermetallbelastungen der Böden im Umfeld der Quecksilberlagerstätte Idrija (Slowenien)
1990. Geologija 33, 479-486

Čebulj, A.
Geološke raziskave živega srebra v Idriji in okolici
1974. Geologija 17, 520-521

Svetina, M., Justin, B., Druks, P., Gosar, M.
Ocena emisij živega srebra v slovensko okolje v letu 2001
2002. Geologija 45/2, 541-546