Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Gale, L.
Retijska foraminiferna združba dachsteinskega apnenca Begunjščice (enota Košuta, vzhodne Južne Alpe)
2012. Geologija 55/1, 17-44

Koch, R., Moussavian, E., Ogorelec, B., Skaberne, D., Bucur, I. I.
Alga Lithocodium (syn. Bacinella irregularis)-graditelj krpastih grebenov znotraj srednjeaptijskega lagunskega apnenca, Sabotin pri Novi Gorici
2002. Geologija 45/1, 71-90

Sotelšek, T., Gračanin, N., Rifl, M., Gale, L.
Fosilni mnogoščetinci spodnjekarnijskega apnenca pri Lesnem Brdu
2018. Geologija 61/1, 85-99