Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Zgornjekarbonska flora Grajskega hriba v Ljubljani
2007. Geologija 50/1, 9-18

Mlakar, I.
Grödenska formacija v soseščini Pb, Zn, Hg rudišča Knapovže
2002. Geologija 45/1, 25-33

Demšar, M., Dozet, S.
Anizijske in ladinijske plasti v profilu nad Središko grapo pod Križno Goro, osrednja Slovenija
2003. Geologija 46/1, 41-48

Grad, K.
Geološke razmere med Rudnico in Savo
1961. Geologija 7, 113-118

Germovšek, C.
O geoloških razmerah na prehodu Posavskih gub v Dolenjski kras med Stično in Šentrupertom
1955. Geologija 3, 116-135

Mlakar, I.
Prispevek k poznavanju geološke zgradbe Posavskih gub in njihovega južnega obrobja
1987. Geologija 28/29, 157-182

Ogorelec, B., Premru, U.
Sedimentne oblike triadnih karbonatnih kamenin v osrednjih Posavskih gubah
1975. Geologija 18, 185-196

Placer, L.
Strukturni pomen Posavskih gub
1998. Geologija 41, 191-221

Kuščer, D.
Ali so Posavske gube zgrajene iz krovnih narivov?
1975. Geologija 18, 215-222

Premru, U.
Posavske gube so zgrajene iz narivov
1975. Geologija 18, 223-229

Lapajne, V., Šribar, L.
Zgornjekredni sedimenti na območju Posavskih gub
1973. Geologija 16, 237-244

Kuščer, D.
Nova opazovanja o savski fazi
1955. Geologija 3, 260-264

Premru, U.
Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub
1974. Geologija 17, 261-297

Šribar, L.
Kredne plasti v vzhodnih podaljških Karavank in Posavskih gub
1981. Geologija 24/2, 303-317

Grad, K.
Obvestilo o raziskavah krednih sedimentov v Posavskih gubah
1960. Geologija 6, 313-315

Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Rastlinski fosili v karbonskih plasteh na trasi avtoceste pri Bizoviku
2002. Geologija 45/2, 433-438

Iskra, M.
Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub
1974. Geologija 17, 552-553