Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kuščer, D.
Zagorski terciar
1967. Geologija 10, 5-85

Jelenc, D.
O raziskovanju mineralnih surovin v LR Slovenij
1953. Geologija 1, 11-36

Markič, M., Brenčič, M.
Visoka vsebnost arzena (As) v drobcih zgornjemiocenskega premoga iz vrtine TER-1/03 (Terbegovci – Sveti Jurij ob Ščavnici, SV Slovenija)
2014. Geologija 57/1, 15-26

Dozet, S.
Spodnjejursko dolomitno - apnenčevo zaporedje s premogom v Kočevskem Rogu in primerjava s sosednjimi območji
1998. Geologija 41, 71-101

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Hamrla, M.
Geološke razmere ob severnem robu laške sinklinale vzhodno od Savinje
1954. Geologija 2, 118-144

Markič, M.
Visoka vsebnost arzena (As) v premogih iz neogenskih plasti Panonskega bazena na območju Slovenije
2017. Geologija 60/2, 173-180

Kuščer, D.
Hidrogeološki problemi v jami Loke rudnika Zagorje
1961. Geologija 7, 177-191

Hamrla, M.
Petrografski sestav nekaterih vzorcev raškega premoga z različno koksavostjo
1955. Geologija 3, 181-197

Šercelj, A.
Palinološke raziskave v velenjskem premogovnem bazenu
1987. Geologija 28/29, 199-203

Gosar, M.
Miloš MARKIČ and Reinhard F. SACHSENHOFER, 2010: The Velenje Lignite – Its Petrology and Genesis. – Geološki zavod Slovenije, 218 strani.
2010. Geologija 53/2, 204-205

Kanduč, T., Verbovšek, T., Novak, R., Jaćimović, R.
Multielementna sestava nekaterih slovenskih premogov določena s k0-INAA metodo in primerjava z ICP-MS metodo
2019. Geologija 62/2, 219-236

Hamrla, M.
Prispevek h geologiji produktivnega senona na področju Grdeličke klisure v Južni Srbiji
1953. Geologija 1, 243-261

Uhan, J.
Metodološki prispevek h geokemični razčlenitvi premogovih plasti
1994/95. Geologija 37/38, 305-319

Hamrla, M.
Prispevek h geologiji premogišč zreškega okoliša in uvrstitev njegovih premogov po odsevnosti
1988. Geologija 30, 343-390