Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ogorelec, B., Drobne, K., Jurkovšek, B., Dolenec, T., Toman, M.
Paleocenske plasti Liburnijske formacije v profilu Čebulovica (NW Jadransko-dinarska platforma)
2001. Geologija 44/1, 15-65

Bašagić, M., Čićić, S.
Lithostratigraphic column between Nevesinje and Ljubinje including highlights of the karst area characteristics (Southeastern Bosnia & Herzegovina)
2003. Geologija 46/1, 75-81

Sotelšek, T., Gračanin, N., Rifl, M., Gale, L.
Fosilni mnogoščetinci spodnjekarnijskega apnenca pri Lesnem Brdu
2018. Geologija 61/1, 85-99

Pleničar, M.
Paleogeografske rudistne podprovince Tetide v zgornji kredi v Sloveniji
2008. Geologija 51/2, 153-159