Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kralj, P.
Pliocenski klastični sedimenti zahodnega dela Goričkega
2001. Geologija 44/1, 73-79

Kotnik, J., Horvat, M., Milačič, R., Ščančar, J., Fajon, V., Križanovski, A.
Težke kovine v sedimentih reke Save
2003. Geologija 46/2, 263-272

Frančišković Bilinski, S., Bilinski, H., Tibljaš, D., Hanžel, D., Mertelj, A.
Karakterizacija sedimenata rijeka Voglajne i Savinje - preliminarni rezultati
2002. Geologija 45/2, 367-372