Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Brenčič, M.
Monitoring vplivov odlagališč odpadkov na podzemne vode
2004. Geologija 47/1, 63-76

Brenčič, M.
Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6. 10. 2009
2009. Geologija 52/2, 257-259

Brenčič, M.
Prečkanja cest preko vodovarstvenih območij
2004. Geologija 47/2, 273-281

Hlad, B.
Varstvo geoloških naravnih vrednot v Sloveniji
2002. Geologija 45/2, 379-386