Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Vreča, P.
Letna skupščina Slovenskega združenja za geodezijo in geofiiko (SZGG)
2015. Geologija 58/1, 95

Vreča, P.
Mednarodna delavnica o ledenih jamah “IWIC VII” Postojna, 16.–22. 05. 2016
2016. Geologija 59/1, 117-118

Novak, M.
Letno poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2017 in načrti za leto 2018
2018. Geologija 61/1, 120-123

Bračič Železnik, B., Novak, M.
Poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2018
2019. Geologija 62/1, 138-140

Rajver, D., Rman, N.
6. evropski geotermalni kongres v Haagu (Nizozemska) 11. – 14. junij 2019
2019. Geologija 62/1, 141-145

Verbovšek, T.
Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2011
2012. Geologija 55/1, 152-153

Novak, M.
Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2016
2017. Geologija 60/1, 163-166

Gašparič, R.
7. simpozij o mezozojski in kenozojskih rakih desetoronožcih, 17.-21. junij 2019, Ljubljana
2020. Geologija 63/1, 167-169

Brenčič, M.
5. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 1. 12. 2011
2011. Geologija 54/2, 232-234

Černič, K.
15. Geotabor Bela krajina, 11.–16. julij 2011
2011. Geologija 54/2, 233-234

Jemec Auflič, M., Čarman, M.
2. Svetovni forum o plazovih – prenos znanosti v prakso Rim, 3.–7. oktober 2011
2011. Geologija 54/2, 234

Brenčič, M.
7. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 4. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 252

Brenčič, M.
Slavnostna akademija na Oddelku za geologijo – ob življenjskih jubilejih profesorjev Ljubljana 5. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 253

Kocjančič, A.
Poročilo Društva študentov geologije za študijsko leto 2013/2014
2014. Geologija 57/2, 253-255

Trajanova, M.
IGCP – priložnost za mlade raziskovalce
2014. Geologija 57/2, 255-256

Kolenko, Š.
Poročilo o Geološkem zavodu LRS od ustanovitve do leta 1952
1953. Geologija 1, 262-283

Brenčič, M.
8. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 3. 12. 2015
2015. Geologija 58/2, 262

Rajver, D.
5. Svetovni geotermalni kongres v Melbournu (Avstralija) 19. – 24. 4. 2015
2015. Geologija 58/2, 263-264

Komac, M.
33. Mednarodni geološki kongres, Oslo (Norveška), 6–14. avgust 2008
2008. Geologija 51/2, 267

Kolar-Jurkovšek, T.
Poročilo o I. strokovnem simpoziju o rudniku Sitarjevec
2018. Geologija 61/2, 267-267

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokviji v obdobju od 2016 do 2018
2018. Geologija 61/2, 268

Brenčič, M.
2. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana 20.11.2008
2008. Geologija 51/2, 268

Brenčič, M.
Posvetovanje »Graditev objektov na vodovarstvenih območjih«, Ljubljana, 21. 11. 2008l
2008. Geologija 51/2, 269

Brenčič, M.
Ocenjevanje znanstveno raziskovalnega dela na področju geologije v Sloveniji
2008. Geologija 51/2, 270-274

Novak, M., Rman, N.
Poročilo o 5. slovenskem geološkem kongresu, Velenje 3. – 5. oktober 2018
2018. Geologija 61/2, 270-273

Rman, N.
Short report on: Post-congress fild trip of the 5th Slovenian Geological Congress, October 6th-8th 2018: Geology, hydrogeology and geothermy of NE Slovenia and N Croatia
2018. Geologija 61/2, 274-275

Žvab Rožič, P.
Posvetovanje »Vloga in pomen geologije v formalnem izobraževanju«, Ljubljana 5. 12. 2019, Oddelek za geologijo NTF
2018. Geologija 61/2, 276

Rajver, D., Lapanje, A., Janža, M.
5. Evropski geotermalni kongres v Strasbourgu (Francija) 19. – 23. september 2016
2016. Geologija 59/2, 289-291

Rman, N., Žvab Rožič, P.
Delavnica o popularizaciji geologije, 8.12.2016, Oddelek za geologijo, NTF
2016. Geologija 59/2, 292-293

Verbovšek, T., Jemec Auflič, M., Mikoš, M.
4. svetovni forum o zemeljskih plazovih v Ljubljani, 30. 5.–2. 6. 2017
2017. Geologija 60/2, 328-329

Jemec Auflič, M., Verbovšek, T., Mikoš, M.
3. regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko balkanski regiji, Ljubljana 11.-13.10. 2017
2017. Geologija 60/2, 330-332

Kolar-Jurkovšek, T.
Poročilo o mednarodnem konodontnem simpoziju ICOS IV in 50-letnica Panderjevega društva
2017. Geologija 60/2, 332-333

Zarnik, B.
Diorama karbonskega gozda v rudniku Sitarjevec
2020. Geologija 63/2, 335

Bračič Železnik, B.
Poročilo o aktivnostih Slovenskega geološkega društva v letu 2019
2020. Geologija 63/2, 336

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokvij v Ljubljani, 22.11.2007
2007. Geologija 50/2, 517