Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mikuž, V., Bartol, M., Šoster, A.
Zobje miocenskega špara v laporovcu z Mastnega hriba nad Škocjanom
2014. Geologija 57/1, 33-38

Turnšek, D.
Velike Tintinine v titonskih in valangijskih skladih severozahodne Dolenjske
1965. Geologija 8, 102-111

Premru, U., Ogorelec, B., Šribar, L.
O geološki zgradbi Dolenjske
1977. Geologija 20, 167-192

Grimšičar, A.
O montmorillonitnih glinah na Dolenjskem
1954. Geologija 2, 233-241

Trotošek, S.
Geološka zgradba ozemlja severno od Šmarjeških Toplic
2002. Geologija 45/2, 585-588