Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Ramovš, A.
Razvoj mlajšega paleozoika pri Selcah
1961. Geologija 7, 75-78

Germovšek, C.
O mlajšepaleozojskih in sosednjih mezozojskih skladih južno od Kočevja
1961. Geologija 7, 85-100

Brigo, L., Colbertaldo, D.
Novi paleozoiski rudonosni horizont v vzhodnih Alpah
1972. Geologija 15, 109-124

Schulz, O.
Novi rezultati paleozoiskih rudišč v severno tirolskih litičnih peščenjakih
1972. Geologija 15, 125-140

Ramovš, A., Gräf, W.
Rugozne korale iz mlajšega paleozoika Slovenije
1965. Geologija 8, 160-189

Ramovš, A.
Razvoj mlajših paleozojskih skladov v vitanjskem nizu
1960. Geologija 6, 170-234

Ramovš, A.
Mladopaleozojski skladi na Konjiški gori in južno od Žič
1954. Geologija 2, 221-224

Filipović, I.
Paleozoik severozapadne Srbije
1974. Geologija 17, 229-252

Štrucl, I., Kluge, R.
Metalogenetska problematika železovih nahajališč v staropaleozojskih metamorfnih kameninah
1991. Geologija 34, 305-335