Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Ramovš, A.
Razvoj mlajšega paleozoika pri Selcah
1961. Geologija 7, 75-78

Germovšek, C.
O mlajšepaleozojskih in sosednjih mezozojskih skladih južno od Kočevja
1961. Geologija 7, 85-100

Brigo, L., Colbertaldo, D.
Novi paleozoiski rudonosni horizont v vzhodnih Alpah
1972. Geologija 15, 109-124

Schulz, O.
Novi rezultati paleozoiskih rudišč v severno tirolskih litičnih peščenjakih
1972. Geologija 15, 125-140

Ramovš, A., Gräf, W.
Rugozne korale iz mlajšega paleozoika Slovenije
1965. Geologija 8, 160-189

Ramovš, A.
Razvoj mlajših paleozojskih skladov v vitanjskem nizu
1960. Geologija 6, 170-234

Ramovš, A.
Mladopaleozojski skladi na Konjiški gori in južno od Žič
1954. Geologija 2, 221-224

Filipović, I.
Paleozoik severozapadne Srbije
1974. Geologija 17, 229-252

Štrucl, I., Kluge, R.
Metalogenetska problematika železovih nahajališč v staropaleozojskih metamorfnih kameninah
1991. Geologija 34, 305-335