Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Žlebnik, L.
Pleistocen Kranjskega, Sorškega in Ljubljanskega polja
1971. Geologija 14, 5-51

Šram, D., Brenčič, M., Lapanje, A., Janža, M.
Prostorski model visečih vodonosnikov na Ljubljanskem polju
2012. Geologija 55/1, 107-116

Breznik, M.
Podtalnica Ljubljanskega polja in možnosti njenega povečanega izkoriščanja
1969. Geologija 12, 165-184

Ramovš, A.
Karbonski konglomerati na vzhodnem obrobju Ljubljanskega polja
1954. Geologija 2, 211-220

Janža, M.
Modeliranje heterogenosti vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo Markovih verig in geostatistike
2009. Geologija 52/2, 233-240

Jamnik, B., Auersperger, P., Urbanc, J., Lah, K., Prestor, J.
Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja
2009. Geologija 52/2, 241-248

Bračič Železnik, B., Prestor, J.
Izviri Ljubljanskega polja in Barja, pomembni za količinsko in kakovostno stanje telesa podzemne vode
2002. Geologija 45/2, 319-324

Urbanc, J., Jamnik, B.
Izotopske raziskave podzemne vode Ljubljanskega polja
1998. Geologija 41, 355-364

Urbanc, J., Jamnik, B.
Porazdelitev in izvor nitratov v podzemni vodi Ljubljanskega polja
2007. Geologija 50/2, 467-475