Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Astafieva Urbajtis, K. A., Ramovš, A.
Zgornjekarbonska (gželijskem) favna v Javorniškem rovtu
1978. Geologija 21/1, 5-34

Mlakar, I.
Grödenska formacija v okolici Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 7-23

Pečar, J.
Zgornjekarbonski in permijski mezolobidni honetacejski brahiopodi v Karavankah (Jugoslavija) in Karnijskih Alpah (Italija)
1987. Geologija 28/29, 9-53

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti v severnih Julijskih Alpah
1979. Geologija 22/1, 21-54

Mlakar, I.
Grödenska formacija v soseščini Pb, Zn, Hg rudišča Knapovže
2002. Geologija 45/1, 25-33

Ramovš, A., Jurkovšek, B.
Srednjekarbonski prodniki v trogkofelskem konglomeratu pri Podlipoglavu
1976. Geologija 19, 35-44

Trajanova, M.
O stabilnosti karbonskega glinastega skrilavca ob avtocesti Ljubljana-Celje s petrografskega stališča
2001. Geologija 44/1, 81-88

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti pri Logu v Julijskih Alpah
1981. Geologija 24/1, 91-107

Čadež, F.
Najmlajše diskordantne sedimentne kamenine na karbonskih plasteh v Idriji
1980. Geologija 23/2, 163-172

Mlakar, I.
O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše
2003. Geologija 46/2, 185-224

Chernyk, V. V., Chuvashov, B. I., Davydov, V. I., Schmitz, M., Snyder, W. S.
Usolka section (souther Urals, Russia): a potential candidate for GSSP to define the base of the Gzhelian Stage in the global chronostratigraphic scale
2006. Geologija 49/2, 205-218

Ramovš, A.
Karbonski konglomerati na vzhodnem obrobju Ljubljanskega polja
1954. Geologija 2, 211-220

Mlakar, I., Skaberne, D., Drovenik, M.
O geološki zgradbi in orudenju v karbonskih kameninah severno od Litije
1992. Geologija 35, 229-286

Aničić, B.
Geološke razmere na Orlici
1990. Geologija 33, 233-287

Trajanova, M., Mladenovič, A.
Teksturno-strukturne lastnosti glinastega skrilavca in njegov odziv na točkovni obremenitveni test
2006. Geologija 49/2, 253-266

Škerlj, J.
Kremenov konglomerat v Paki pri Velenju
1979. Geologija 22/2, 337-339