Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pavlovec, R.
Prispevek k numulitinski favni iz prodnikov pri Stranicah
2005. Geologija 48/1, 13-17

Mikuž, V., Pavlovec, R.
Morski ježek Amblypygus dilatatus iz spodnjeeocenskega apnenca v kamnolomu Griža v dolini reke Rižane
2004. Geologija 47/1, 15-21

Pavlovec, R.
Nekaj zanimivosti o numulitinah iz Vipolž 2 v Brdih
2004. Geologija 47/1, 29-40

Pavlovec, R., Pavšič, J.
Biostratigrafija plasti z rakovicami v Istri
1987. Geologija 28/29, 55-68

Pavlovec, R.
Numulitine iz fliša v okolici Ilirske Bistrice
2003. Geologija 46/2, 231-244