Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Souvent, P., Fioretti, A. M., Bellienim, G., Dolenec, T.
Kemična sestava kot kriterij za določitev turmalinov v ravenskih pegmatitih in okolnih metapelitih
2000. Geologija 43/1, 61-65

Hinterlechner Ravnik, A.
Kontaktnometamorfne kamenine v okolici Črne pri Mežici
1978. Geologija 21/1, 77-80

Pamić, J., Lanphere, M.
Hercinske granitne i metamorfne stijene Papuka, Psunja, Krndije i okolne podloge Panonskog bazena u Slavoniji (sjeverna Hrvatska, Jugoslavija)
1991. Geologija 34, 81-253

Hinterlechner Ravnik, A., Moine, B.
Geokemične značilnosti metamorfnih kamnin na Pohorju
1977. Geologija 20, 107-140

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine
1971. Geologija 14, 187-226

Germovšek, C.
Petrografske preiskave na Pohorju v letu 1952
1954. Geologija 2, 191-210

Mioč, P.
Geološka zgradba Dravske doline med Dravogradom in Selnico
1977. Geologija 20, 193-230

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine II
1973. Geologija 16, 245-270

Pamić, J.
Alpinske i predalpinske metamorfne stijene Prosare u sjevernoj Bosni
1991. Geologija 34, 255-264

Brezigar, A., Trajanova, M.
Karotažne krivulje v metamorfnih kamninah pri Mariboru
1994/95. Geologija 37/38, 459-481

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine
1974. Geologija 17, 505-507

Trajanova, M.
Metamorfne kamnine v globokih vrtinah pri Mariboru
2002. Geologija 45/2, 567-572