Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Vrabec, M.
Ultravisokotlačni metamorfizem pohorskega eklogita
2010. Geologija 53/1, 5-20

Vrabec, M.
Petrografija, geotermobarometrija in metamorfni razvoj granatovega peridotita na Pohorju
2010. Geologija 53/1, 21-36

Faninger, E.
Pohorski tonalit in njegovi diferenciati
1970. Geologija 13, 35-104

Jeršek, M., Kramar, S., Skobe, S., Zupančič, N., Podgoršek, V.
Minerali pohorskih marmorjev
2013. Geologija 56/1, 49-56

Vrabec, M., Rogan Šmuc, N., Vrabec, M.
Deformacijski dvojčki v kalcitu pohorskega marmorja
2018. Geologija 61/1, 73-84

Hinterlechner Ravnik, A., Moine, B.
Geokemične značilnosti metamorfnih kamnin na Pohorju
1977. Geologija 20, 107-140

Hinterlechner Ravnik, A.
Granatov peridotit na Pohorju
1988. Geologija 30, 149-181

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine
1971. Geologija 14, 187-226

Germovšek, C.
Petrografske preiskave na Pohorju v letu 1952
1954. Geologija 2, 191-210

Faninger, E.
Ali je predkambrij na Pohorju?
1982. Geologija 25/1, 191-200

Budnar Tregubov, A.
Palinološko raziskovanje barij na Pokljuki in Pohorju
1958. Geologija 4, 197-220

Niedermayr, G., Hinterlechner Ravnik, A., Faninger, E.
Mineralizirane alpske razpoke na Pohorju
1992. Geologija 35, 207-223

Harrer, A., Hinterlechner Ravnik, A., Niedermayr, G.
Novo odkritje akvamarina v opuščenem kamnolomu severno od Slovenske Bistrice na vzhodnem Pohorju, Slovenija
1992. Geologija 35, 225-227

Dolenec, T., Pezdič, J., Strmole, D.
Izotopska sestava kisika v pohorskem tonalitu in čizlakitu
1988. Geologija 30, 231-244

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine II
1973. Geologija 16, 245-270

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorski eklogit
1982. Geologija 25/2, 251-288

Faninger, E.
Čizlakit v novejši petrografski klasifikaciji
1965. Geologija 8, 263-278

Zupančič, N.
Minerali pohorskega magmatskega masiva
1994/95. Geologija 37/38, 271-303

Faninger, E.
Pohorske magmatske kamnine
1973. Geologija 16, 271-315

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine
1974. Geologija 17, 505-507

Škerlj, J.
Geološka prospekcija Pohorja z obrobjem
1974. Geologija 17, 526-527