Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mikuž, V.
Oligocenski morski datelj iz potoka Plaznica pri Poljšici
2006. Geologija 49/1, 61-67

Hyžný, M., Gašparič, R., Dulai, A.
Revizija vrste Plagiolophus sulcatus Beurlen, 1939 (Decapoda, Brachyura) iz oligocena Madžarske in Slovenije
2020. Geologija 63/1, 83-91

Mikuž, V.
Prva najdba rakovice rodu Ctenocheles (Decapoda) v oligocenskih plasteh Slovenije
2003. Geologija 46/1, 89-92

Mikuž, V., Čvorović, B.
Velike krasatele (Crassatellidae, Bivalvia) iz oligocenskih plasti pri Poljšici
2001. Geologija 44/1, 107-114

Jelen, B., Rifelj, H.
Stratigrafska zgradba terciarne tektonostratigrafske enote B1 v vzhodni Sloveniji
2002. Geologija 45/1, 115-138

Mikuž, V.
Morska ježka iz oligocenskih plasti pri Češnjici blizu Poljšice
1999. Geologija 42, 117-122

Mikuž, V., Šoster, A., Rakovc, V.
Oligocenski morski psi iz okolice Poljšice pri Podnartu
2014. Geologija 57/2, 147-154

Papp, A.
Miogypsinidae aus dem Oligozän von Zagorje
1954. Geologija 2, 168-178

Jelen, B., Lapajne, V., Pavšič, J.
Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju
1980. Geologija 23/2, 177-188

Mikuž, V., Pavšič, J.
Oligocenska morska žaga z Brega pri Čepljah
2004. Geologija 47/2, 179-185

Papp, A.
Lepidocikline iz Zagorja in Tuhinjske doline
1955. Geologija 3, 209-215

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem
2002. Geologija 45/1, 213-246

Pavlovec, R.
Plasti z Amussium duodecimlamellatum (Bronn) iz Male Pirešice v Savinjski dolini
1973. Geologija 16, 227-234

Grimšičar, A.
Zeoliti v oligocenskih tufih med Mozirjem in Celjem
1967. Geologija 10, 239-245

Pavlovec, R., Ramovš, A.
Oligocenski numulitni apnenec na Gorjuši pri Ljubljani
1974. Geologija 17, 253-260

Jelen, B., Mervič, H., Horvat, A., Pavšič, J.
Spremembe mikrofosilnih združb v oligocenu Zasavja
1990. Geologija 31/32, 329-345