Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Buser, S., Debeljak, I.
Spodnjejurske plasti s školjkami v južni Sloveniji
1994/95. Geologija 37/38, 23-62

Mikuž, V.
Oligocenski morski datelj iz potoka Plaznica pri Poljšici
2006. Geologija 49/1, 61-67

Mikuž, V., Čvorović, B.
Velike krasatele (Crassatellidae, Bivalvia) iz oligocenskih plasti pri Poljšici
2001. Geologija 44/1, 107-114

Mikuž, V.
Miocenske mitilide iz okolice Stolnika v Tunjiškem gričevju
2009. Geologija 52/2, 153-164

Mikuž, V., Gašparič, R.
Nekaj redkih fosilov iz Slovenskih goric
2014. Geologija 57/2, 155-166

Mikuž, V., Žorž, M.
Školjke in kristali kremena v miocenskih klastitih pri Dobrini v Halozah
2004. Geologija 47/2, 187-191

Jurkovšek, B.
Karnijske plasti s školjkami južno od Rovt
1994. Geologija 36, 195-205