Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kralj, P.
Reakcije zeolitov v vulkanskih kamninah s Smrekovca
2001. Geologija 44/1, 67-72

Kralj, P.
Peperit dacita in meljevca iz Trličnega pri Rogatcu
2006. Geologija 49/1, 85-90

Kralj, P.
Zeoliti v vulkanoklastičnih kamninah smrekovškega podgorja (severna Slovenija)
1997. Geologija 40, 247-281

Kralj, P.
Kalijevi glinenci v vulkanoklastičnih kamninah s Smrekovca kot stranski produkt reakcije nadomeščanja laumontita po analcimu
2001. Geologija 44/2, 325-330