Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mali, N.
Študij toka podzemne vode v nezasičeni coni z metodo izotopske razdružitve hidrogramov
2008. Geologija 51/1, 59-64

Trček, B.
Drenažni sistem zgornje nezasičene cone kraškega vodonosnika – primer zaledja izvira Hubelj
2004. Geologija 47/1, 77-88

Trček, B.
Uporaba naravnih sledil pri študiju nezasičene cone kraškega vodonosnika
2005. Geologija 48/1, 141-152

Mali, N., Koroša, A.
Ocena transporta nitrata v nezasičeni coni prodnega vodonosnika s sledilnim poskusom (Selniška dobrava, Slovenija)
2015. Geologija 58/2, 183-194

Trček, B.
Uporaba naravnih sledil za študij drenažnega sistema nezasičene cone vodonosnika Ljubljanskega polja
2017. Geologija 60/2, 271-281

Mali, N., Urbanc, J.
Uporaba stabilnih izotopov za študij toka podzemne vode v nezasičeni coni prodnega vodonosnika Selniške Dobrave
2006. Geologija 49/2, 371-382

Mali, N.
Opazovanje transporta vode v nezasičeni coni : primer lizimetra v Selniški Dobravi
2002. Geologija 45/2, 465-470

Trček, B.
Lastnosti epikraške cone kraškega vodonosnika in njen pomen v kraški hidrogeologiji
2002. Geologija 45/2, 573-578