Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Brezigar, A., Kosi, G., Vrhovšek, D., Velkovrh, F.
Paleontološke raziskave pliokvartarne skladovnice velenjske udorine
1987. Geologija 28/29, 93-119

Šercelj, A.
Palinološke raziskave v velenjskem premogovnem bazenu
1987. Geologija 28/29, 199-203

Markič, M.
Anorgansko-geokemična opredelitev velenjskega lignita v reprezentativnem profilu vrtine P-9k/92
2006. Geologija 49/2, 311-338

Brezigar, A.
Premogova plast Rudnika lignita Velenje
1987. Geologija 28/29, 319-336