Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Komac, M., Kumelj, Š., Ribičič, M.
Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji v merilu 1 : 250.000
2009. Geologija 52/1, 87-104

Komac, M.
Uporabnost predalpskega modela verjetnosti pojavljanja plazov na alpskem območju
2006. Geologija 49/1, 141-150

Jemec, M., Mikoš, M.
Pobočni masni premiki na satelitskih posnetkih SPOT: Primer območja Železnikov po vodni ujmi septembra 2007
2008. Geologija 51/2, 235-243

Komac, M.
Model stopnje ogroženosti plazov na osnovi multivariatne analize
2004. Geologija 47/2, 237-247

Komac, M.
Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji
2005. Geologija 48/2, 263-279

Komac, M., Ribičič, M.
Karta verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji v merilu 1: 250.000
2006. Geologija 49/2, 295-310

Komac, M.
Verjetnostni model napovedi nevarnih območij glede na premike pobočnih mas – primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 311-340

Komac, M.
Geohazard map of the central Slovenia – the mathematical approach to landslide prediction
2003. Geologija 46/2, 367-372

Oštir, K., Veljanovski, T., Podobnikar, T., Stančič, Z.
Application of remote sensing and GIS in Mt. Mangart landslide observation
2003. Geologija 46/2, 385-390

Komac, M.
Vpliv prostorskih dejavnikov na pojavljanje plazov (analiza prekrivanja)
2002. Geologija 45/2, 439-444