Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Fodor, L., Jelen, B., Márton, E., Rifelj, H., Kraljić, M., Kevrić, R., Márton, P., Koroknai, B., Báldi Beke, M.
Deformacije, stratigrafija in paleogeografija severovzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske od miocena do kvartarja
2002. Geologija 45/1, 103-114

Kralj, P., Mišič, M.
Kemična sestava sivice s Trobnega Dola, vzhodna Slovenija
2003. Geologija 46/1, 113-116

Kralj, P.
Geokemične značilnosti zgornjepliocenskih meljastih in peščenih sedimentov iz vrtine Mt-7 v Moravskih Toplicah
2003. Geologija 46/1, 117-122

Rajver, D., Lapanje, A., Rman, N.
Možnosti proizvodnje elektrike iz geotermalne energije v Sloveniji v naslednjem desetletju
2012. Geologija 55/1, 117-140

Markič, M.
Visoka vsebnost arzena (As) v premogih iz neogenskih plasti Panonskega bazena na območju Slovenije
2017. Geologija 60/2, 173-180

Placer, L.
Osnove tektonske razčlenitve Slovenije
2008. Geologija 51/2, 205-217

Nador, A., Lapanje, A., Toth, G., Rman, N., Szocs, T., Prestor, J., Uhrin, A., Rrajver, D., Fodor, L., Murati, J., Szekely, E.
Čezmejni geotermalni viri Mursko-Zalskega bazena: potreba po skupnem upravljanju geotermalnih vodonosnikov Slovenije in Madžarske
2012. Geologija 55/2, 209-224

Pamić, J.
Kredno-tercijarne granitne i metamorfne stijene u dodirnom području sjevernih Dinarida i Panonskog strukturnog kompleksa
1987. Geologija 28/29, 219-237

Žibret, L.
Prispevek k boljšemu razumevanju strukturnih značilnosti in tektonskih faz območja Boča v coni Periadriatskega preloma
2016. Geologija 59/2, 243-257

Kralj, P.
Izvor klastov vulkanskih kamnin v zgornjepliocenskem Graškem členu Murske formacije v severovzhodni Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 243-252