Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Marangon, S., De Angeli, A.
Nov homolidni rak Cherpihomola italica gen. nov., sp. nov. (Decapoda, Brachyura) iz spodnjeoligocenskih (rupelijskih) plasti Ligursko-piemontskega bazena (Alessandria, severna Italija)
2020. Geologija 63/1, 73-81

Gale, L.
Spodnjeoligocenska združba nečlenjenih koralinej (Corallinales, Rhodophyta) iz Poljšice pri Podnartu
2008. Geologija 51/2, 191-204

Mikuž, V.
Oligocenska ksenofora iz okolice Poljšice v zahodni Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 235-242