Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mikuž, V., Pavšič, J.
Brotia (Tinnyea) escheri (Brongniart) iz miocenskih plasti pri Tunjicah
2000. Geologija 43/1, 43-53

Mikuž, V.
Novi najdbi polža rodu Velates iz eocenskega fliša Goriških brd in Gračišća v Istri
2006. Geologija 49/1, 53-60

Pavlovec, R.
Zanimiv polž Xenophora sp. iz Istre
1992. Geologija 35, 69-72

Mikuž, V., Pavšič, J.
Cypraea v miocenskem brioidu iz okolice Mlinš pri Izlakah
2001. Geologija 44/1, 101-106

Mikuž, V.
Pereiraea gervaisi (Vézian) iz miocenskih plasti južno od Šentjerneja
1999. Geologija 42, 123-140

Mikuž, V.
Oligocenska ksenofora iz okolice Poljšice v zahodni Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 235-242