Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Holoturijski skleriti iz karnijskih plasti okolice Mežice
2009. Geologija 52/1, 5-10

Zorc, A.
Rudarsko geološka karakteristika rudnika Mežica
1955. Geologija 3, 24-80

Štrucl, I.
Poseben tip mežiškega svinčevo cinkovega orudenenja v rudišču Graben
1970. Geologija 13, 31-34

Štrucl, I.
Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča
1961. Geologija 7, 43-53

Grafenauer, S.
Redki prirodni svinčevi oksidi v Mežici
1959. Geologija 5, 56-62

Hinterlechner Ravnik, A.
Kontaktnometamorfne kamenine v okolici Črne pri Mežici
1978. Geologija 21/1, 77-80

Ramovš, A., Rebek, R.
Razvoj jurskih skladov med Mežico in Slovenj Gradcem
1970. Geologija 13, 105-114

Duhovnik, J.
O izvoru molibdena v svinčevem in cinkovem rudišču Mežica
1954. Geologija 2, 113-117

Jurkovšek, B.
Biostratigrafija karnijske stopnje v okolici Mežice
1978. Geologija 21/2, 173-208

Jelen, B., Kušej, J.
Kvantitativna palinološka analiza julijskih klastičnih kamenin v mežiškem rudniku
1982. Geologija 25/2, 213-227

Štrucl, I.
Geološke, geokemične in mineraloške značilnosti rude in prikamenine svinčevo-cinkovih orudenenj mežiškega rudišča
1984. Geologija 27, 215-327

Šajn, R., Gosar, M., Bidovec, M.
Geokemične lastnosti tal, poplavnega sedimenta ter stanovanjskega in podstrešnega prahu na območju Mežice
2000. Geologija 43/2, 235-245

Berce, B.
Nekateri problemi nastanka rudišča v Mežici
1960. Geologija 6, 235-250

Pungartnik, M., Brumen, S., Ogorelec, B.
Litološko zaporedje karnijskih plasti v Mežici
1982. Geologija 25/2, 237-250

Štrucl, I.
Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog
1960. Geologija 6, 251-278

Terzić, S.
Talij in živo srebro v mineralih mežiškega rudnika
1972. Geologija 15, 361-369

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca in cinka
1975. Geologija 18, 370-371

Jurkovšek, B., Kolar Jurkovšek, T., Jaecks, G. S.
Makrofavna karnijskih plasti mežiškega prostora
2002. Geologija 45/2, 413-418