Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Rijavec, L.
Biostratigrafija miocena v Slovenskih goricah
1976. Geologija 19, 53-82

Mikuž, V., Gašparič, R., Bartol, M., Horvat, A., Pavšič, J.
Miocenski pteropodi s Poličkega Vrha v Slovenskih goricah
2012. Geologija 55/1, 67-76

Mikuž, V., Križnar, M., Caf, N.
Panonijski mehkužci iz najdišča Osek-2 v Slovenskih goricah
2015. Geologija 58/1, 71-80

Mikuž, V., Gašparič, R.
Nekaj redkih fosilov iz Slovenskih goric
2014. Geologija 57/2, 155-166

Rijavec, L.
Tortonska in sarmatska mikrofavna v zahodnem delu Slovenskih goric
1978. Geologija 21/2, 209-238

Bartol, M., Pavšič, J.
Badenijski diskoastri v profilu pri Lenartu (severovzhodna Slovenija, Centralna Paratetida)
2005. Geologija 48/2, 211-223

Mikuž, V., Križnar, M.
Sarmatijski mehkužci iz najdišča Osek-1 v Slovenskih goricah
2015. Geologija 58/2, 221-232

Žlebnik, L.
Terciarni vodonosniki v Slovenskih goricah in na Goričkem
1978. Geologija 21/2, 311-324

Planjšek, M., Mirtič, B., Aničić, B.
Naravovarstveno vrednotenje nahajališč miocenskih sedimentnih kamnin v kamnolomih severovzhodne Slovenije
2002. Geologija 45/2, 485-492