Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Berce, B.
Geologija živosrebrnega rudišča Idrija
1958. Geologija 4, 5-62

Mlakar, I.
Krovna zgradba idrijsko žirovskega ozemlja
1969. Geologija 12, 5-72

Štrucl, I.
Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank
1970. Geologija 13, 5-30

Placer, L.
Tektonski razvoj idrijskega rudišča
1982. Geologija 25/1, 7-94

Pavlovec, R.
Ferdinand Seidl o Slatenski plošči pred 70 leti
1999. Geologija 42, 19-26

Placer, L.
Geološka zgradba jugozahodne Slovenije
1981. Geologija 24/1, 27-60

Placer, L.
Kraški rob: geološki prerez vzdolž AC Kozina - Koper
2007. Geologija 50/1, 29-44

Budkovič, T., Čarman, M., Petkovšek, B.
Geologija avtocestnega predora Pletovarje
2009. Geologija 52/1, 43-48

Žlebnik, L.
Prispevek k stratigrafiji velikotrnskih skladov
1958. Geologija 4, 79-93

Placer, L.
Simplifid structural map of Kras Kras (Slovene), Carso (Italian) = Geographical unit
2015. Geologija 58/1, 89-93

Ramovš, A.
O stratigrafskih in tektonskih razmerah v borovniški dolini in njeni okolici
1953. Geologija 1, 90-110

Pleničar, M., Nosan, A.
Paleogeografija panonskega obrobja v Sloveniji
1958. Geologija 4, 94-110

Premru, U.
Geološka zgradba južne Slovenije
1982. Geologija 25/1, 95-126

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Grad, K.
Geološke razmere v okolici Litije
1961. Geologija 7, 107-111

Ramovš, A.
O Zlatenski plošči sensu Kossmat, 1913, Slatenskem pokrovu sensu Buser, 1986, Slatenskem narivu sensu Jurkovšek, 1987 in Triglavskem pokrovu sensu Ramovš, 1985
2000. Geologija 43/1, 109-113

Anderle, N.
Stratigrafski in tektonski problemi v širših zahodnih Karavankah
1970. Geologija 13, 116-132

Germovšek, C.
Zgornjekredni klastični sedimenti na Kočevskem in v bližnji okolici
1953. Geologija 1, 120-134

Bemmelen, R.
Tektonski problemi v vzhodnih južnih Alpah
1970. Geologija 13, 133-158

Trajanova, M.
Pomen milonitov in filonitov Pohorja in Kobanskega
2002. Geologija 45/1, 149-162

Ramovš, A.
Stratigrafski in tektonski problemi triasa v Sloveniji
1970. Geologija 13, 159-173

Placer, L.
O pomenu Marijareškega preloma
2001. Geologija 44/1, 161-168

Zupančič, P., Cecić, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak, M., Živčić, M.
12. aprila 1998 v Krnskem pogorju (Zgornje Posočje, Slovenija) in njegove seizmotektonske značilnosti
2001. Geologija 44/1, 169-192

Placer, L., Košir, A., Popit, T., Šmuc, A., Juvan, G.
Buzetski narivni prelom v Istri in inverzne karbonatne megaplasti v eocenskem flišu v dolini Dragonje
2004. Geologija 47/2, 193-198

Placer, L., Skaberne, D., Mlakar, I.
Strukturni pomen vrtine LK-1/88 v Nadgorici pri Ljubljani
1999. Geologija 42, 215-218

Placer, L.
Prispevek k makrotektonski rajonizaciji mejnega ozemlja med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
1998. Geologija 41, 223-255

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistrški fosilni plaz – mesto na plazu
. Geologija , 223-228

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistriški fosilni plaz – mesto na plazu
2011. Geologija 54/2, 223-228

Drovenik, M.
O izvoru rudnih mineralov v borskem rudniku
1953. Geologija 1, 225-240

Placer, L.
Strukturne posebnosti severne Istre
2005. Geologija 48/2, 245-251

Placer, L., Rajver, D., Trajanova, M., Ogorelec, B., Skaberne, D., Mlakar, I.
Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
2000. Geologija 43/2, 251-266

Premru, U.
Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub
1974. Geologija 17, 261-297

Čar, J.
Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe
1990. Geologija 31/32, 267-284

Placer, L.
Predhodna objava rezultatov strukturnega profiliranja Kraškega roba in Istre (AC Kozina-Srmin, Sečovlje)
2002. Geologija 45/1, 277-280

Jelen, B., Márton, E., Fodor, L., Báldi, M., Čar, J., Rifelj, H., Skaberne, D., Vrabec, M.
Paleomagnetska, tektonska in stratigrafska korelacija terciarja vzdolž periadriatske cone v Sloveniji in srednjemadžarske tektonske cone (Predhodno obvestilo)
1997. Geologija 40, 325-331

Celarc, B.
Tektonski stik med paleozojskimi in triasnimi kamninami pod Podolševo
2002. Geologija 45/2, 341-346

Kuščer, D.
O tektoniki mejnega območja med Vzhodnimi in Južnimi Alpami v Sloveniji
1987. Geologija 28/29, 343-350

Placer, L.
O zgradbi Soviča nad Postojno
1994/95. Geologija 37/38, 551-560