Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Čeru, T., Dolenec, M., Markič, M.
Mineralna sestava talninskih plasti velenjskega lignitnega sloja v vrtini P-9k/92
2015. Geologija 58/1, 7-34

Rakovec, I.
O novi najdbi mastodontovih ostankov na Slovenskem
1954. Geologija 2, 94-112

Kralj, P.
Kemična sestava odlomka kosti velikega pliocenskega sesalca (mastodonta?) iz rečnih sedimentov pri Gradu v severovzhodni Sloveniji
2002. Geologija 45/1, 145-148

Kralj, P.
Apofilit iz zgornjepliocenskih vulkanoklastitov Grada v severovzhodni Sloveniji
1999. Geologija 42, 151-158

Šercelj, A.
Palinološke raziskave v velenjskem premogovnem bazenu
1987. Geologija 28/29, 199-203

Markič, M.
Anorgansko-geokemična opredelitev velenjskega lignita v reprezentativnem profilu vrtine P-9k/92
2006. Geologija 49/2, 311-338