Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pleničar, M., Jurkovšek, B.
Pseudopolyconites slovenicus n.sp. presedimentiran v paleocensko flišno brečo Posočja
2009. Geologija 52/1, 29-32

Oštir, K., Komac, M.
PSInSAR and DInSAR methodology comparison and their applicability in the field of surface deformations - a case of NW Slovenia
2007. Geologija 50/1, 77-96

Bavec, M., Tulaczyk, S. M.
Matematični model kot pomoč pri oceni obsega mlajšepleistocenskega dolinskega ledenika v Zgornjem Posočju
2002. Geologija 45/1, 255-268

Jamšek Rupnik, P., Žebre, M., Monegato, G.
Poznokvartarni razvoj sedimentacijskega okolja v Modrejcah pri Mostu na Soči (Posočje, Julijske Alpe)
2020. Geologija 63/2, 295-309

Vidrih, R., Ribičič, M.
Porušitve naravnega ravnotežja v hribinah ob potresu v Posočju 12. aprila 1998in Evropska makroseizmična lestvica (EMS-98)
1998. Geologija 41, 365-410

Ribičič, M.
Geotechnical and seismic microzonation map of the Bovec region
2003. Geologija 46/2, 405-412