Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Munda, M.
Geološko kartiranje med Hrastnikom in Laškim
1953. Geologija 1, 37-89

Hamrla, M.
Geologija Rudnice s posebnim ozirom na rudne pojave
1955. Geologija 3, 81-109

Pleničar, M.
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja
1953. Geologija 1, 111-119

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Vrtini BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 279-303

Rajver, D., Šafenda, J., Dedeček, P.
Opazovanje povezanosti zračnih in talnih temperatur ter primeri segrevanje plitvega podzemlja v Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 279-294

Brezigar, A., Trajanova, M.
Karotažne krivulje v metamorfnih kamninah pri Mariboru
1994/95. Geologija 37/38, 459-481