Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Jamnik, A., Ramovš, A.
Holoturijski skleriti in konodonti v zgornjekarnijskih (tuvalskih) in norijskih apnencih osrednjih Kamniških Alp
1992. Geologija 35, 7-63

Krivic, K., Premru, U.
Konodonti iz srednjetriadnih plasti pri Gornjem Mokronogu
1976. Geologija 19, 9-27

Buser, S., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Triasni konodonti Slovenskega bazena
2007. Geologija 50/1, 19-28

Kolar Jurkovšek, T.
Mikrofavna srednjega in zgornjega triasa Slovenije in njen biostratigrafski pomen
1990. Geologija 33, 21-170

Jurkovšek, B., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Spodnjetriasne plasti pri Tehovcu (Polhograjsko hribovje)
1998. Geologija 41, 29-40

Krivic, K., Stojanovič, B.
Konodonti v triadnem apnencu pri Prikrnici
1978. Geologija 21/1, 41-46

Ramovš, A.
Zgornjekarnijski in spodnjenoriški konodonti v okolici Mirne na Dolenjskem
1978. Geologija 21/1, 47-60

Gale, L., Novak, U., Kolar Jurkovšek, T., Križnar, M., Stare, F.
Značaj okremenjene fosilne združbe zgornjekarnijskih amfilinskih plasti pri Crngrobu (osrednja Slovenija)
2017. Geologija 60/1, 61-75

Milošević, A., Alekseev, A. S., Zaytseva, E., Novak, M., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Poznokarbonska biota z območja rudnika železa Ljubija v Bosni in Hercegovini
2021. Geologija 64/1, 65-80

Gaździcki, A., Kozur, H., Mock, R.
The Norian-Rhaetian boundary in the light of micropaleontological data
1979. Geologija 22/1, 71-111

Ramovš, A.
Solenopora ladinica n. sp. in Solenopora suhadolica n. sp. (rdeče alge) in Paragondolella ? trammeri (Kozur, 1972) (Conodonta) iz ladinija (srednji trias) pri Suhadolah, vzhodno od Ljubljane
1996. Geologija 39, 79-90

Kolar-Jurkovšek, T.
Zgornjetriasni konodonti Slovenskega bazena in njihov evolucijski razvoj
2011. Geologija 54/1, 81-90

Kolar-Jurkovšek, T., Hrvatović, H., Skopljak, F., Jurkovšek, B.
Konodonti iz fočansko-pračanskega paleozojskega kompleksa (durmitorski pokrov, jugovzhodna Bosna in Hercegovina)
2011. Geologija 54/1, 91-96

Ramovš, A.
Epigondolella pseudodiebeli (Kozur, 1972) (Conodonta) iz zgornjih amfiklinskih plasti nad Počami, zahodna Slovenija
1997. Geologija 40, 103-107

Petek, T.
Skitske in anizijske plasti v kamnolomu pri Hrastenicah in pomembne najdbe zgornjeanizijskih fosilov
1997. Geologija 40, 119-151

Ramovš, A.
Zgornjefassanski (srednjetriasni) konodonti iz apnencev južno od Slugova
1994/95. Geologija 37/38, 141-151

Buser, S., Forke, H. C.
Lower Permian conodonts from the Karavanke Mts. (Slovenia)
1994/95. Geologija 37/38, 153-171

Gale, L., Kolar Jurkovšek, T., Karničnik, B., Celarc, B., Goričan, Š., Rožič, B.
Triasna globljevodna sedimentacija v Blejskem bazenu, vzhodne Julijske Alpe, Slovenija
2019. Geologija 62/2, 153-173

Kolar Jurkovšek, T.
Konodonti iz amfiklinskih skladov in baškega dolomita
1982. Geologija 25/1, 167-188

Kozur, H. W., Ramovš, A., Wang, C., Zakharov, Y. D.
The importance of Hindeodus parvus (Conodonta) for the definition of the Permian-Triassic boundary and evaluation of the proposed sections for a global stratotype section and point (GSSP) for the base of the Triassic
1994/95. Geologija 37/38, 173-213

Rožič, B., Gale, L., Kolar Jurkovšek, T.
Razširjenost zgornjenorijske do retijske Slatniške formacije v Tolminskem pokrovu, vzhodne Južne Alpe
2013. Geologija 56/2, 175-186

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B., Aljinović, D., P Nestell, G.
Stratigrafia zgornjepermskih in spodnjetriasnih plasti Žirovskega ozemlja
2011. Geologija 54/2, 193-204

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B., Aljinovč, D., Nestell, G.
Stratigrafija zgornjepermskih in spodnjetriasnih plasti Žirovskega ozemlja
. Geologija , 193-204

Chernyk, V. V., Chuvashov, B. I., Davydov, V. I., Schmitz, M., Snyder, W. S.
Usolka section (souther Urals, Russia): a potential candidate for GSSP to define the base of the Gzhelian Stage in the global chronostratigraphic scale
2006. Geologija 49/2, 205-218

Kolar Jurkovšek, T.
New ostracod and conodont species from the Triassic strata of Slovenia (NW Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 219-224

Ramovš, A.
Zgornjetriasna konodontna stratigrafija v Sloveniji. Rezultati lastnih raziskav
1997. Geologija 40, 223-232

Ramovš, A.
Karbonski konodonti iz apnenčevega prodnika v spodnjepermijskem kremenovem konglomeratu pri Lenartu nad Lušo
2001. Geologija 44/2, 227-228

Ramovš, A.
Spodnjedevonijski in spodnjekarbonski konodonti v prodnikih spodnjepermijskega konglomerata pri Podlipoglavu, vzhodno od Ljubljane
1990. Geologija 31/32, 233-239

Kolar, T.
Konodonti v škofjeloškem apnencu na Šmarjetni gori
1979. Geologija 22/2, 309-325