Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pleničar, M.
Obmurska naftna nahajališča
1954. Geologija 2, 36-93

Lapajne, J.
Indirect geophysical model of Istrian bauxite deposits
1979. Geologija 22/1, 127-188

Lapajne, J.
Geofizikalne raziskave na območju Čateških Toplic
1975. Geologija 18, 315-324

Lapajne, J.
Geofizikalne raziskave vodonosnikov v Sloveniji
1975. Geologija 18, 339-355

Vukašinović, S.
Zemljina kora na potezu Pula-Maribor u svetlu aeromagnetskih podataka
1982. Geologija 25/2, 341-348

Lapajne, J.
Obdelava in vrednotenje geofizikalnih podatkov
1973. Geologija 16, 343-351

Lapajne, J.
Geofizikalne raziskave na Krasu
1973. Geologija 16, 389-390

Uran, B., Živanović, M.
Geofizikalne raziskave med Gameljnami in Dolskim za ugotavljanje debeline prodnega zasipa
1988. Geologija 30, 411-422

Rajver, D., Ravnik, D.
Novi atlas geotermalnih virov v Evropi
2003. Geologija 46/2, 445-450