Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Budkovič, T.
Raziskave na Žirovskem vrhu po modelu geokemične celice
1981. Geologija 24/1, 7-23

Čeru, T., Dolenec, M., Markič, M.
Mineralna sestava talninskih plasti velenjskega lignitnega sloja v vrtini P-9k/92
2015. Geologija 58/1, 7-34

Kanduč, T., Jamnikar, S., McIntosh, J.
Geokemične značilnosti površinskih in podzemnih vod v Velenjskem bazenu
2010. Geologija 53/1, 37-46

Teršič, T., Šajn, R., Gosar, M.
Vpliv rudnika in topilnice živega srebra Sv. Ana - Podljubelj na porazdelitev kemičnih prvin v tleh
2005. Geologija 48/1, 73-81

Teršič, T., Gosar, M.
Preliminarni rezultati geokemične raziskave živega srebra na območju nekdanje žgalnice rude Pšenk (Idrijsko, Slovenija)
2009. Geologija 52/1, 79-86

Šajn, R.
Vpliv litologije in antropogenih dejavnosti na porazdelitev kemičnih prvin v bivalnem prahu Slovenije
2000. Geologija 43/1, 85-101

Gosar, M., Čar, J.
Vpliv žgalnic živosrebrove rude iz 16. in 17. stoletja na razširjenost živega srebra v okolici Idrije
2006. Geologija 49/1, 91-101

Molnar, F., Rothe, P., Förstner, U., Štern, J., Ogorelec, B., Šercelj, A., Culiberg, M.
Blejsko in Bohinjsko jezero- Izvor, porazdelitev in onesnaženje recentnih sedimentov
1978. Geologija 21/1, 93-164

Hinterlechner Ravnik, A., Moine, B.
Geokemične značilnosti metamorfnih kamnin na Pohorju
1977. Geologija 20, 107-140

Kralj, P., Mišič, M.
Kemična sestava sivice s Trobnega Dola, vzhodna Slovenija
2003. Geologija 46/1, 113-116

Kralj, P.
Geokemične značilnosti zgornjepliocenskih meljastih in peščenih sedimentov iz vrtine Mt-7 v Moravskih Toplicah
2003. Geologija 46/1, 117-122

Gosar, M., Kovačič, K., Bavec, M.
Geokemična sestava lamin v mlajšekvartarnem jezerskem sedimentu pri Srpenici v dolini Soče
2008. Geologija 51/1, 119-126

Teršič, T.
Vsebnosti in prostorske razporeditve kemijskih prvin na območju nekdanje žgalnice živega srebra Pšenk (Idrijsko, Slovenija)
2010. Geologija 53/2, 122-129

Šajn, R., Gosar, M.
Onesnaženost tal v okolici Litije kot posledica rudarskih in metalurških dejavnosti ter naravnih danosti
2007. Geologija 50/1, 131-146

Budkovič, T., Šajn, R., Gosar, M.
Vpliv delujočih in opuščenih rudnikov kovin in topilniških obratov na okolje v Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 135-140

Gosar, M., Šajn, R.
Živo srebro v tleh in podstrešnem prahu v Idriji in okolici kot posledica orudenja in rudarjenja
2001. Geologija 44/1, 137-159

Gosar, M.
Porazdelitev slednih prvin v treh kraških talnih profilih v Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 147-156

Bavec, Š.
Geokemično ozadje kemičnih prvin v zgornjem in spodnjem sloju tal na območju Idrije
2017. Geologija 60/2, 181-198

Ogorelec, B.
Spodnje jurske plasti v Preserju pri Borovnici
2009. Geologija 52/2, 193-204

Kralj, P.
Zgornjepliocenski alkalni bazalt pri Gradu, severovzhodna Slovenija
2000. Geologija 43/2, 213-218

Štrucl, I.
Geološke, geokemične in mineraloške značilnosti rude in prikamenine svinčevo-cinkovih orudenenj mežiškega rudišča
1984. Geologija 27, 215-327

Jarc, S., Jerina, S., Miler, M., Zupančič, N.
Mineraloške in geokemične značilnosti muljevcev iz nahajališča roženca Jersovec
2017. Geologija 60/2, 223-234

Andjelov, M.
Rezultati radiometričnih in geokemičnih meritev za karto naravne radioaktivnosti Slovenije
1994. Geologija 36, 223-248

Brenčič, M.
Korespondenca med Vasilijem Vasilijevičem Nikitinom in Vladimirjem Ivanovičem Vernadskim
2018. Geologija 61/2, 229-238

Šajn, R., Gosar, M., Bidovec, M.
Geokemične lastnosti tal, poplavnega sedimenta ter stanovanjskega in podstrešnega prahu na območju Mežice
2000. Geologija 43/2, 235-245

Šajn, R., Gosar, M.
Pregled nekaterih onesnaženih lokacij zaradi nekdanjega rudarjenja in metalurških dejavnosti v Sloveniji
2004. Geologija 47/2, 249-258

Gosar, M., Šajn, R.
Arzen v okolju: vsebnosti v tleh na nekaterih območjih Slovenije
2005. Geologija 48/2, 253-262

Gosar, M.
Živo srebro v tleh in rastlinah na poplavnih ravnicah Idrijce
2004. Geologija 47/2, 259-271

Šajn, R., Gosar, M.
Primerjava določitve vsebnosti kemičnih prvin v tleh in podstrešnem prahu po pripravi z različnima kislinskima postopkoma
2003. Geologija 46/2, 273-280

Bidovec, M., Šajn, R., Gosar, M.
Uporaba recentnih poplavnih sedimentov v geokemičnem kartiranju Slovenije
1998. Geologija 41, 275-317

Uhan, J.
Metodološki prispevek h geokemični razčlenitvi premogovih plasti
1994/95. Geologija 37/38, 305-319

Markič, M.
Anorgansko-geokemična opredelitev velenjskega lignita v reprezentativnem profilu vrtine P-9k/92
2006. Geologija 49/2, 311-338

Strohmenger, C., Dozet, S.
Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia)
1990. Geologija 33, 315-351

Šajn, R., Bidovec, M., Gosar, M., Pirc, S.
Geokemične raziskave tal na območju Jesenic
1998. Geologija 41, 319-338

Cardich Loarte, L., Schroll, E.
Geokemija stroncija v Pb-Zn mineralih iz rudišča Bleiberg
1972. Geologija 15, 337-342

Dolezel, P., Schroll, E.
Geokemija siderita v Vzhodnih Alpah
1972. Geologija 15, 343-359

Lapanje, A.
Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 347-370

Fux, J., Gosar, M.
Vsebnosti svinca in drugih težkih kovin v sedimentih na območju Mežiške doline
2007. Geologija 50/2, 347-360

Šajn, R.
Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Celja
2001. Geologija 44/2, 351-362

Gosar, M., Šajn, R., Biester, H.
Zvrsti živega srebra v tleh in podstrešnem prahu na Idrijskem
2002. Geologija 45/2, 373-378

Pamić, J.
Prilog geokemijskom poznavanju gornjokredne bimodale vulkanske asociacije Požeške gore u Slavoniji (sjeverna Hrvatska, Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 415-435

Lapanje, A.
Hidrogeološke značilnosti termalnega vira Rimske Toplice
2002. Geologija 45/2, 451-456

Jemec, M., Šajn, R.
Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Litije
2007. Geologija 50/2, 497-505

Šajn, R.
Vpliv rudarjenja in metalurške dejavnosti na kemično sestavo tal in podstrešnega prahu v Mežiški dolini
2002. Geologija 45/2, 547-552

Žibret, G.
Masna bilanca težkih kovin na območju Celja
2002. Geologija 45/2, 613-618