Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Torkar, A., Brenčič, M.
Prostorsko-časovna porazdelitev pretokov v dolini reke Radovne v obdobju nizkih vod
2015. Geologija 58/1, 47-56

Urbanc, J., Škarja, J., Kožar Logar, J., Lojen, S.
Ugotavljanje vzrokov za pojavljanje amonija in železa v vodnem viru Borovniški vršaj
2014. Geologija 57/1, 53-62

Hribernik, K., Prestor, J.
Atributni podatkovni model nacionalne baze hidrogeoloških podatkov za opredelitev teles podzemne vode Republike Slovenije
2004. Geologija 47/1, 55-61

Urbanc, J., Jamnik, B.
Hidrokemijske in izotopske raziskave podzemne vode na Sorškem polju
2008. Geologija 51/1, 71-76

Mali, N., Janža, M.
Ocena ranljivosti vodonosnika s SINTACS modelom v GIS okolju
2005. Geologija 48/1, 127-140

Urbanc, J., Prestor, J., Budkovič, T.
Možnost zajema pitne vode za potrebe mesta Ljubljana z drenažnim rovom na območju Krima
2008. Geologija 51/2, 257-262

Mali, N., Janža, M.
Ocena možnosti zajema podzemne vode z uporabo MIKE SHE programskega orodja za hidrogeološko modeliranje – primer Selniška Dobrava
2005. Geologija 48/2, 281-294

Krivic, P.
Razširjanje valov plimovanja skozi obalni vodonosnik Krasa
1982. Geologija 25/2, 309-325

Žlebnik, L.
Terciarni vodonosniki v Slovenskih goricah in na Goričkem
1978. Geologija 21/2, 311-324

Lapajne, J.
Geofizikalne raziskave vodonosnikov v Sloveniji
1975. Geologija 18, 339-355

Janža, M., Prestor, J.
Ocena naravne ranljivosti vodonosnika v zaledju izvira Rižane po metodi SINTACS
2002. Geologija 45/2, 401-406

Urbanc, J., Jamnik, B.
Porazdelitev in izvor nitratov v podzemni vodi Ljubljanskega polja
2007. Geologija 50/2, 467-475