Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Premru, U.
Neotektonika vzhodne Slovenije
1976. Geologija 19, 209-249

Kuščer, D.
Kvartarni savski zasipi in neotektonika
1990. Geologija 33, 299-313

Brenčič, M.
Hitrost posedanja Ljubljanskega barja v holocenu
2007. Geologija 50/2, 455-465