Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mlakar, I.
Krovna zgradba idrijsko žirovskega ozemlja
1969. Geologija 12, 5-72

Štrucl, I.
Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank
1970. Geologija 13, 5-30

Dozet, S.
Mohorska formacija, južna Slovenija
2009. Geologija 52/1, 11-20

Aničić, B., Dozet, S.
Mlajšepaleozojske in mezozojske kamenine na severnem obrobju Krške kotline
2000. Geologija 43/1, 13-35

Dozet, S.
Pleška baritonosna formacija, osrednja Slovenija : primerjava baritonosnih plasti in baritnih pojavov na območju Zunanjih Dinaridov
1999. Geologija 42, 41-68

Novak, M., Dozet, S.
Primerjava julskih in tuvalskih plasti v dveh profilih na območju osrednjih Posavskih gub
2002. Geologija 45/1, 47-57

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Ramovš, A.
Prispevek k stratigrafiji severovzhodnega dela Krškega polja
1961. Geologija 7, 55-61

Novak, M.
Zgornjetriasne in spodnjejurske plasti na območju Podutika pri Ljubljani
2003. Geologija 46/1, 65-74

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Ramovš, A.
O stratigrafskih in tektonskih razmerah v borovniški dolini in njeni okolici
1953. Geologija 1, 90-110

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Anderle, N.
Stratigrafski in tektonski problemi v širših zahodnih Karavankah
1970. Geologija 13, 116-132

Petek, T.
Skitske in anizijske plasti v kamnolomu pri Hrastenicah in pomembne najdbe zgornjeanizijskih fosilov
1997. Geologija 40, 119-151

Ramovš, A.
Stratigrafski in tektonski problemi triasa v Sloveniji
1970. Geologija 13, 159-173

Hamrla, M.
O pogojih nastanka premogišč na krasu
1959. Geologija 5, 180-264

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B., Aljinovč, D., Nestell, G.
Stratigrafija zgornjepermskih in spodnjetriasnih plasti Žirovskega ozemlja
. Geologija , 193-204

Dozet, S., Strohmenger, C.
Podbukovška formacija, osrednja Slovenija
2000. Geologija 43/2, 197-212

Budkovič, T.
Stratigrafija Bohinjske doline
1978. Geologija 21/2, 239-244

Novak, M.
Skitijske plasti Toškega Čela
2001. Geologija 44/2, 295-303

Strohmenger, C., Dozet, S.
Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia)
1990. Geologija 33, 315-351

Jelen, B., Márton, E., Fodor, L., Báldi, M., Čar, J., Rifelj, H., Skaberne, D., Vrabec, M.
Paleomagnetska, tektonska in stratigrafska korelacija terciarja vzdolž periadriatske cone v Sloveniji in srednjemadžarske tektonske cone (Predhodno obvestilo)
1997. Geologija 40, 325-331

Dozet, S.
Stratigrafski razvoj julske in tuvalske podstopnje na območjih Oslice pri Muljavi
2002. Geologija 45/2, 353-358