Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mlakar, I.
Krovna zgradba idrijsko žirovskega ozemlja
1969. Geologija 12, 5-72

Štrucl, I.
Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank
1970. Geologija 13, 5-30

Dozet, S.
Mohorska formacija, južna Slovenija
2009. Geologija 52/1, 11-20

Aničić, B., Dozet, S.
Mlajšepaleozojske in mezozojske kamenine na severnem obrobju Krške kotline
2000. Geologija 43/1, 13-35

Dozet, S.
Pleška baritonosna formacija, osrednja Slovenija : primerjava baritonosnih plasti in baritnih pojavov na območju Zunanjih Dinaridov
1999. Geologija 42, 41-68

Novak, M., Dozet, S.
Primerjava julskih in tuvalskih plasti v dveh profilih na območju osrednjih Posavskih gub
2002. Geologija 45/1, 47-57

Poljak, M., Lapanje, A., Gušić, I., Bole, B., Ogorelec, B.
Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi
2005. Geologija 48/1, 53-72

Ramovš, A.
Prispevek k stratigrafiji severovzhodnega dela Krškega polja
1961. Geologija 7, 55-61

Novak, M.
Zgornjetriasne in spodnjejurske plasti na območju Podutika pri Ljubljani
2003. Geologija 46/1, 65-74

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Ramovš, A.
O stratigrafskih in tektonskih razmerah v borovniški dolini in njeni okolici
1953. Geologija 1, 90-110

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Anderle, N.
Stratigrafski in tektonski problemi v širših zahodnih Karavankah
1970. Geologija 13, 116-132

Petek, T.
Skitske in anizijske plasti v kamnolomu pri Hrastenicah in pomembne najdbe zgornjeanizijskih fosilov
1997. Geologija 40, 119-151

Ramovš, A.
Stratigrafski in tektonski problemi triasa v Sloveniji
1970. Geologija 13, 159-173

Hamrla, M.
O pogojih nastanka premogišč na krasu
1959. Geologija 5, 180-264

Kolar-Jurkovšek, T., Jurkovšek, B., Aljinovč, D., Nestell, G.
Stratigrafija zgornjepermskih in spodnjetriasnih plasti Žirovskega ozemlja
. Geologija , 193-204

Dozet, S., Strohmenger, C.
Podbukovška formacija, osrednja Slovenija
2000. Geologija 43/2, 197-212

Budkovič, T.
Stratigrafija Bohinjske doline
1978. Geologija 21/2, 239-244

Novak, M.
Skitijske plasti Toškega Čela
2001. Geologija 44/2, 295-303

Strohmenger, C., Dozet, S.
Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia)
1990. Geologija 33, 315-351

Jelen, B., Márton, E., Fodor, L., Báldi, M., Čar, J., Rifelj, H., Skaberne, D., Vrabec, M.
Paleomagnetska, tektonska in stratigrafska korelacija terciarja vzdolž periadriatske cone v Sloveniji in srednjemadžarske tektonske cone (Predhodno obvestilo)
1997. Geologija 40, 325-331

Dozet, S.
Stratigrafski razvoj julske in tuvalske podstopnje na območjih Oslice pri Muljavi
2002. Geologija 45/2, 353-358