Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Jelenc, D.
O raziskovanju mineralnih surovin v LR Slovenij
1953. Geologija 1, 11-36

Žibret, G., Rokavec, D.
Sanacija kamnoloma Podsmreka po načelu zaprtega ekološko - tehnološkega kroga pridobivanja rudnin - perspektiva za prihodnje
2004. Geologija 47/1, 89-98

Šolar, S. V., Shields, D. J., Langer, W.
Pomembne značilnosti trajnostnega gospodarjenja z mineralnimi surovinami za gradbeništvo
2004. Geologija 47/1, 99-108

Strgar, I.
Površine raziskovalnih, pridobivalnih in potencialnih prostorov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji
2004. Geologija 47/1, 109-118

Šolar, S. V., Shields, D. J.
Učinek izbire politik na razpoložljivost mineralnih surovin
2006. Geologija 49/1, 163-172

Rokavec, D.
Sodno izvedenska mnenja s področja mineralnih surovin
2005. Geologija 48/1, 171-176

Strgar, I., Čebulj, A.
Nekaj podatkov o delovanju komisij za ugotavljanje in ocenjevanje zalog ter o izdelavi bilanc mineralnih surovin v Republiki Sloveniji
2001. Geologija 44/1, 199-205

Škerlj, J., Čebulj, A., Štern, J., Vesel, J.
Industrijski minerali in kamnine v Sloveniji
1975. Geologija 18, 231-242

Strgar, I.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov posameznih občin v Republiki Sloveniji za področje rudarstva - mineralne surovine
2002. Geologija 45/1, 269-276

Strgar, I.
Geološke raziskave nahajališč litotamnijskega apnenca na območju med Breznim in Savinjo
2003. Geologija 46/2, 313-328

Krošl Kuščer, N.
Geološka prospekcija ozemlja občine Šentjur pri Celju
1975. Geologija 18, 372-372

Rokavec, D.
Izkoriščanje mineralnih surovin in ohranitev naravne dediščine v Sloveniji
2007. Geologija 50/2, 507-511

Šolar, S. V., Strgar, I.
Izbor nahajališč mineralnih surovin za gradbeništvo za prostorske plane - primer uporabnosti geologije
2002. Geologija 45/2, 559-566